Grafy :: O projektu :: Fotogalerie
.: Informace
Vítejte na nově vznikajicích stránkách projektu Fotovoltaika. Vše je zatím ve stádiu vývoje proto nemůžeme zaručit řádnou funkčnost těchto stránek.

Úvod

Vítejte na stránkách projektu Fotovoltaika.

Hlavním posláním těchto stránek, je zpřístupnění informací o zařízeních, které můžeme zařadit do kategorie alternativních zdrojů energie. Jedná se o zařízení, která energii získávají z přírodních obnovitelných zdrojů a ke svému okolí jsou maximální měrou ekologicky šetrné.

Nejznámější alternarnativní zdroje energie a zařízení, které je využívají, zobrazuje následující tabulka:

Zdroj energie Příklady použití
Sluneční světlo Fotovoltaické panely přeměnující energii fotonů na elektřinu
Mechanický pohyb vzduchu Větrné elektrárny
Biomasa Speciální spalovací kotle

Účel provozu

V drtivé většině případů se jedná o moderní zařízení, která disponují technologiemi umožňujícími vzdálenou správu a monitorování pomocí připojení do počítačové sítě. Připojení bývá nejčastěji realizováno fyzicky, tzn. zařízení obsahuje přímo sítovou přípojku - nejčastěji typu Ethernet, popř. je připojeno některou z forem sériového rozhraní RS232 či USB. Druhou variantou (která nachází rozšíření zejména v poslední době) je forma bezdrátového připojení.

A právě možnost vzdáleného sledování zařízení byla impulsem pro vytvoření těchto stránek. Každý zájemce, vlastnící podporované zařízení, se může na těchto stránkách zaregistrovat a dát tak možnost sledovat stav zařízení širokému plénu ostatních uživatelů a zájemců, kteří se o možnosti získávání energie z alternativních zdrojů také zajímají.

Co zde najdete

V současné době je vývoj stránek i monitorovacího systému na svém začátku. Orientuje se zejména na monitorování zařízení fotovoltaických panelů, které byly instalovány u vybraných organizací jako ukázkové modely pro potřeby prezentace, popřípadě za účelem výuky.
.: Aktuality
Květen 2010
Obnoveny práce na projektu. V rámci desetiletého výročí bychom chtěli provést výrazný facelift stránek :-)
.: (c) 2003-2006 SPŠE Mohelnice :: Designed by MaD :: Powered by Apache, PHP, MySQL, JPGraph, WebFX :.